Revisionsfirmaet

Evan Klarholt


registreret revisor

Services

Revisionsfirmaet Evan Klarholt

CVR.nr 10 68 65 04

Ydelser

Udarbejdelse af årsregnskaber for IVS - ApS - A/S.
Udarbejdelse af årsregnskaber for andelsboligforeninger.
Udarbejdelse af årsregnskaber for frikirker og kirkesamfund
Udarbejdelse af årsregnskaber for foreninger.
Skatte- og moms rådgivning.
Bogholderi- og regnskabsrådgivning.

REVISION & REVIEW PARTNER

Registreret revisionsanpartsselskab
Flodvej 73, 2765 Smørum
CVR.nr. 33 08 29 32
Registreret revisor: Evan Klarholt

Ydelser

Revision af revisionspligtige selskaber.
Revision af revisionspligtige foreninger.
Revision af projekt- og tilskudsregnskaber.
Stiftelse af selskaber ApS - A/S.
Omdannelser af personligt ejede virksomheder og IVSer til ApS eller A/S.
Erklæringer vedr. selskabskapital.
Genoptagelse af selskaber under tvangsopløsning.

Vi har gode forbindelser til

Advokater.
Banker.
Bogføringsbureauer.
Bogholderisystemer.
Lønsystemer.